Sök efter:

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att ni känner trygghet att lämna ut era personuppgifter. Järnspikar är ansvariga för behandling av personuppgifter från våra kunder och att det sker i enlighet med tillämpad lagstiftning. När ni lägger en beställning godkänner ni att era uppgifter lagras i verksamheten för att kunna fullfölja och ge den service kunden skall förvänta sig av oss. Personuppgifterna som kunden lämnar används av Järnspikar och samarbetspartners för betalning och leverans. Personuppgifterna kommer inte skickas vidare till tredjepart.

Radering av dina uppgifter

kan du alltid begära om du inte känner dig trygg med att dina adresser och telefonnummer finns i vår databas.