Sök efter:

Allmänt

Köpvillkor för Järnspikars webb-butik. Har du frågor får du gärna kontakta oss på info@jarnspikar.se

Priser

Alla priser är i svenska kronor inklusive moms.

Köp/Beställningar

En genomförd beställning innebär att kunden godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dennes uppgifter sparas i vårt och våra samarbetspartners register gällande betalning och leverans.

Beställningsbekräftelse och kommunikation sker i första hand på kundens uppgivna mailadress, det är därför viktigt att den är korrekt.

Avbeställning

Har beställningen inte hunnits packats makuleras den. Vid senare avbeställning kan avdrag på återbetalning göras för eventuellt emballage, frakt och avgifter. Kontakta oss på vår mail info@jarnspikar.se så snart du ångrat ditt köp.

Betalning

Alla betalsätt hanteras av Klarna Checkout som erbjuder kunden en trygg och anpassad betalningsupplevelse varje gång. I kassan kan därför kund välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning. Klarna Checkout identifierar kunden genom informationen kunden angivit vid köp, informationen kan variera mellan olika köptillfällen, eller vid behov med hjälp av information från leverantörer. Efter att kunden har identifierats visar Klarna Checkout vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för kunden. Vilka betalalternativ som erbjuds kan variera vid olika köptillfällen. Kunden behöver inte betala innan varorna nått kunden.

Frakt

Fraktavgift är 59 kr per order inom Sverige. Vi använder PostNord varubrev för våra leveranser och ska nå kunden på 2-6 arbetsdagar. När varan/varorna lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till PostNord vilket innebär att varorna kan nå kunden senare än vad som angivits på webb-sidan, då på grund av tex en försening orsakat av PostNord själv. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening.

Retur

Kontakta oss om du som kund av någon anledning behöver returnera en vara. Vi önskar en beskrivning på vad du vill returnera och vilket ordernummer din beställning har. kunden skall skicka varan i retur inom 14 dagar från det att kundtjänst informerats om returen. Kunden är den som har ansvaret för varan tills det att varan åter har kommit till oss. Vid retur är det kunden som står för frakten. Produkter som skall returneras skall vara i oförändrat skick.

Ej uthämtade paket

Paket som inte löses ut av kund omfattas inte av ångerrätten.

Transportansvar

Om varan skadas under transport till kund, eller kommer bort, är det Järnspikar som är ansvariga. Vid en retur av en vara är det kunden som är ansvarig.

Transportskador

Om kundens vara är skadad vid leveranstillfället skall kunden omedelbart kontakta info@jarnspikar.se.

Garanti

Järnspikar räknar med ett slitage på produkterna som skall användas i jord/sten/sand och liknande underlag. Garanti lämnas därför endast på fel som kan påvisas varit felaktiga vid tillverkning/leverans.

Ångerrätt

Kund har alltid ångerrätt i 14 dagar enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrättens första dag börja gälla samma dag kunden mottagit varan. Vilket innebär att kunden kan ångra sin beställning utan anledning och meddela detta till oss via mail. Detta förutsätter också att varan och varans förpackningar är i oförändrat och oanvänt skick, det vill säga ej förstörd eller skadad. För mer information läs i stycket Retur högre upp i villkoren.

Reklamation

Enligt konsumentköplagen har kunden rätt till reklamation inom 3 år från den dagen då kunden mottagit varan. Reklamationsrätten gäller vid varor med fabrikationsfel, alltså varor som har fel när kunden mottagit varan. Fabrikationsfel är fel som uppstått i samband med tillverkning och som skiljer varan från en likadan tillverkad vara utan fel. Reklamationsrätten gäller inte vid varufel som orsakats av slitage, brist på underhåll och brist på service. Rätten till reklamation gäller inte heller om kund orsakat felet eller om kund på något vis försökt åtgärda felet på egen hand. Reklamationsfel skall konstateras innan retur till oss, kund kommer bli ombedd att mejla bildbevis på felet/defekten på varan. Vid godkänd reklamation kan kunden erbjudas en ny vara eller en återbetalning. Vid en återbetalning sker detta inom 30 dagar från det att den felaktiga varan nått vårt lager.

Tvist

Järnspikar kommer alltid följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer vid en eventuell tvist.

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att ni känner trygghet att lämna ut era personuppgifter. Järnspikar är ansvariga för behandling av personuppgifter från våra kunder och att det sker i enlighet med tillämpad lagstiftning. När ni lägger en beställning godkänner ni att era uppgifter lagras i verksamheten för att kunna fullfölja och ge den service kunden skall förvänta sig av oss. Personuppgifterna som kunden lämnar används av Järnspikar och samarbetspartners för betalning och leverans. Personuppgifterna kommer inte skickas vidare till tredjepart.

Cookies

När en kund går in på Järnspikars hemsida sparas cookies (textfil) på kundens dators hårddisk. Cookies gör att enheten som används kommer ihåg varor i varukorg och gör att sidor laddas snabbare. Det går att besöka sidan utan att godkänna cookies men upplevelsen kan påverkas negativt då funktioner som är beroende av cookies försvinner. Kunden kan själv ställa in dessa inställningar på sin webbläsare.

Vilka personuppgifter sparas?

Vi sparar och hanterar så lite som möjligt av kundens uppgifter. Vi sparar bara de uppgifter som är nödvändiga för att ge kunden den service som förväntas, upprätthålla kommunikation med kunden samt för att kunna hantera kundens beställning. Dessa uppgifter som sparas kan vara: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt personuppgifter kunden lämnar vid en kontakt med kundtjänst.  

Vad är en personuppgift?

Det är information som kan hänvisas direkt eller indirekt till en fysisk, levande person. Detta kan vara information som namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress men kan också gälla kundnummer och exempelvis IP-adress.  

När behandlas personuppgifter?

Personuppgifterna hanteras och behandlas för att vår verksamhet skall kunna fullfölja vår del av det köpeavtal vi ingår med kunden samt för att kunna ge kunden den service och funktionalitet som kunden förväntar. Detta görs genom att samla in uppgifter från kund när kund besöker vår webbsida, handlar hos oss, eller kontaktar vår kundtjänst.

Hur länge sparas personuppgifter?

Uppgifterna som samlats in från kund sparas så länge det krävs för att fullföra de ändamål som de samlats in för. Hur länge det kan vara aktuellt varierar beroende på typ av personuppgifter och ändamål.

Lämnas personuppgifterna ut till tredje part?

Järnspikar överlämnar endast nödvändiga uppgifter om kund till samarbetspartners eller bolag som utför tjänster för vår räkning som tex PostNord och Klarna, detta görs för att kunna bearbeta och hantera kundens beställning fullständigt. Dessa samarbetspartners hanterar kundens uppgifter i syftet att se till att vi fullföljer våra åtaganden, exempelvis fullgörande av avtal om köp. Vid lagkrav, polisärenden eller krav från myndigheter kan Järnspikar även då komma att lämna ut kundens personuppgifter. Vid en eventuell försäljning av en del eller hela vår verksamhet eller sammanslagning kan vi även då komma att dela information till potentiella köpare/samarbetspartners.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Järnspikar har vidtagit alla säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda kundens personuppgifter och för att kunden skall känna säkerhet och trygghet när kundens personuppgifter lämnas till oss. De personer som har tillgång till kundens personuppgifter är till ett begränsat antal, endast de som behöver behandla kundens uppgifter har tillgång till dem. Leverantörer som tilldelas kontaktuppgifterna kommer endast att behandla dem för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi hindrar otillbehörig åtkomst, spridning och förändring genom att bland annat spara kundens personuppgifter i databaser som är skyddade.

Vad har kunden för rättigheter?

Enligt personuppgiftslagen har kund alltid rätt att få utskrivet den information som finns registrerad om kunden. Radering av kundens personuppgifter kan på kundens begäran tas bort om de inte längre behövs till det ändamål som de samlats in för. Korrigering, avidentifiering, komplettering eller radering kan även vi göra på eget initiativ om uppgifter upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Bland de uppgifter som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen samt data som krävs för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, exempelvis vid reklamationer.

Ändringar i integritetspolicyn.

Järnspikar förbehåller sig rätten till att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy, i den utsträckning de är nödvändiga tex på grund av nya bestämmelser eller lag. Vid alla eventuella förändringar i denna integritetspolicy kommer information publiceras.

Järnspikar EF

  • 198411015970
  • Registrerad för FA-skatt
  • Momsregistreringsnummer/VAT-nummer SE841101597001

Pädersbackevägen 6

53494 Vara

0709-144025

info@jarnspikar.se